Bestillinger sendes ut ukentlig.

Årstidsbord


Det er fint å feire årets gang og høytidene med årstidsbord hjemme! Naturens forvandling gjennom årsløpet kan her komme til uttrykk, og det er skjerpende for sansene for hva som foregår i naturen. Tanken er at man stadig finner nye gjenstander som passer for de skiftende årstider. Vi erfarer årsrytmen mer bevisst- og de små blir også engasjert og nysgjerrige. 

Små barn opplever ikke naturen bevisst, men aksepterer dens lovmessigheter intuitivt. Ved å bringe den ytre verden innendørs og skape et årstidsbord, blir barna oppmerksom på hvordan naturen stadig er i forandring i omgivelsene. Større barn kan glede seg over å hjelpe til med å samle vakre gjenstander til årstidsbordet, eller de kan få rom for å stille ut noe de selv har laget. For store barn og voksne rekker det gjerne med en bukett av årstidens blomster, et bilde eller en vakker sten. 

Man trenger et bord eller en hylle som helst står litt for seg seg selv, til å sette gjenstandene på. Det beste er å finne et spesielt sted, noe som gir barna et fast holdepunkt. 

Kilde: Årstidsbordene Leeuwen og Moeskops


Legg igjen en kommentar