Bestillinger sendes ut ukentlig.

Lek!


Barnets første lek er med egen kropp og stemme. Barnet griper etter det de får fatt i, snur og dreier på tingene, smaker, sanser. Øye- hånd- koordinasjonen trenes. Motorikken styrkes. 

Senere observerer barnet de voksnes gjøremål og praktiske arbeid. Dette blir inspirasjon til en ny type lek. Herming kommer inn i bildet. Fantasien gjør de enkleste ting om til leketøy. En stein blir en bil, pinner blir figurer. I samsvar med fantasien skaper barnet det de har behov for, og deres indre kreativitet vokser, og forestillingsevnen stimuleres. 

Vi vet alle hvor viktig lek er for barnas utvikling, og stadig fler innser at barndommens undring og kreativitet også er viktig for å være fantasifulle, kreative og til sist velutviklede samfunnsborgere. Lek bygger karakter og talent- og er en uunnværlig del av det å være menneske. 

Barna lærer empati, tillit, ironi og problemløsning gjennom den frie leken. Og eksperimentering. De lærer om seg selv, selvregulering og hvordan de skal forholde seg til andre rundt seg. Lek stimulerer alle sider ved barnets utvikling. Barnet beveger seg, og trener grov- og finmotorikk. Bevegelsesglede, motoriske ferdigheter og balansen trenes. Språklig, emosjonell, kognitiv, sosial og moralsk utvikling skjer gjennom leken. Og barna bearbeider kunnskap gjennom lek, og gjør den til sin egen. 

Lek er også med på å forme tette vennskap mellom barna. Vennskap er viktig for trivsel, og er med på å forhindre mobbing og utenforskap. Når barna leker med hverandre, øver de også på å forhandle, finne gode løsninger, ta hensyn og lytte til hverandre. Barn som leker føler trygghet. 

Bygg opp under barnas nysgjerrighet og undring over tilværelsen. Hold gløden i gang med den frie leken. Med minst mulig innblanding fra voksne. Velg leketøy i god kvalitet i naturlige materialer. Ikke ha for mye. Og hent inn litt av naturen. Kongler, steiner, røtter, skjell, pinner, kastanjer, mose og blader. 


Legg igjen en kommentar