Bestillinger sendes ut ukentlig.

BØKER

BØKER


Både store og små barn blir sugd inn i bøkenes univers og magien i dem- fra de blir lest for som små, og opp gjennom oppveksten når bokstavene etterhvert får mening og ordene skaper spennende og fantasifulle fortellinger. 

Når vi leser for barna skaper det samhørighet og gode felles opplevelser mellom barna og de voksne. Vi skaper en fredfull og rolig stund som øver konsentrasjon og oppmerksomhet fra de som lytter. Barna får muligheten til å oppleve en annen verden, og de får opplevelser som bygger empati og vekker liv tankene.

Det å kunne lese er en livsviktig kunnskap, og det å lese har stor betydning for barnas språkkunnskap og de utvikler et rikere ordforråd. De tidlige leseopplevelsene har ofte betydning i forhold til leseferdigheter senere i livet. God lesing!